Khóa học tại REHAB FLOW
Khóa học tại REHAB FLOW

LÀM THẾ NÀO ĐỂ?

GIẢM/CẮT CƠN ĐAU/MỎI

Gân - Cơ - Dây Chằng - Sụn - Khớp - Đĩa Đệm

CHANGE YOUR MIND FOR BETTER HEALTH

Trải nghiệm với phương pháp Trị Liệu / Phục Hồi kết hợp

Không gây đau lên cơ thể

EXERCISE THERAPY

Giúp bạn “Kích Hoạt” lại được các cơ/nhóm cơ bị bỏ quên trong “Thói Quen – Sinh Hoạt – Cuộc Sông – Công Việc”.

MANUAL THERAPY

Giúp bạn Giảm/Cắt cơn Đau/Mỏi và tăng phạm vi chuyển động để “Cơ Thể” nhẹ nhàng hơn.

* Manual Therapy - Online Course

Cung cấp Kiến Thức & Kỹ Năng tác động lên cơ thế khách hàng một cách Tối Ưu nhất
Kỹ năng “Quan Trọng” để giúp Khách Hàng tăng biên độ.
Chuyển Động/Vận Động mà họ không làm được
Giúp bạn Hiểu và Giải đáp được Nghi Vấn cho Khách Hàng để tăng Uy Tín & Giá Trị.
Khách Hàng sẽ thường không để ý vấn đề Hơi Thở và Kỹ. Năng này sẽ giúp bạn khắc phục cho Khách Hàng để giảm. “Stress” & cơn Đau/Mỏi của Cổ – Vai – Gáy – Lưng Dưới.